پاورپوینت درباره\"تهيه شرايط كلان براي داشتن پتانسيل‌هاي فناوري\" در 30 اسلاید

پاورپوینت درباره\"تهيه شرايط كلان براي داشتن پتانسيل‌هاي فناوري\" در 30 اسلاید

پاورپوینت درباره\

خلاصه ای از پاورپوینت

تكنولوژي و اميال اقتصادي

اقتصادهاي كشورهاي  OECD

فن آوری و سیستم اقتصادی

فناوري و تغيير اقتصادي اجتماعي

انواع سناريوها

تأثير اين سناريو بر روي حوزه فناوري و ابداع

ويژگي‌هاي جامعه جديد

فناوري و آينده

اقتصاد دان‌ها به اميال طولاني مدت علاقمند هستند  و اغلب دوره‌هاي مختلف قرن‌هاي 19 و 20 را در نظردارند كه مجموعه نوآوري‌ها در مقياس وسيعي ارائه گرديد. اين نوآوري‌ها در مناطق جغرافيايي خاص و با ويژ‌گي‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خاص بوجود آمدند.(بيشتر در اروپاي غربي و ايالت متحده) و بعداً به سرعت گسترش يافته. بصورت انتخابي به بقيه جهان رفتند. در پايان قرن بيستم ما شاهد فرايندهاي مشابه هستيم كه در منطقه‌اي گسترده‌تر (كشورهاي عضو OECD) با مجموعه‌اي جديد از فن‌آوري‌ها و بيشتر مربوط به ميكروالكترونيك‌ها و رايانه‌ها و ارتباطات از راه دور و منابع جديد انرژي و مواد جديد در حال وقوع است.

}البته برخي از ابداعات قبلي، كنوني و آينده، ناشي از افزايش دانش علمي و فناوري است. اما همچنين مشهودات كه انتخاب اين ابداعات و گسترش منابع آنها تا حد زيادي بستگي به بافت اجتماعي و اقتصادي دارد. پيشرفت فناوري با نتايج نوآوري‌هاي نهايي آنها هر دو با فشار عرصه (بوسيله دانش و علم) و كشش تقاضا (بوسيله نيازهاي اقتصادي و اجتماعي) همراه است.

بررسي سناريوها:

-- رشد و داشتن شغل

-- كيفيت زندگي و محيط

-- روابط با بقيه جهان

و..............

 

سناريو بازار

- زير مجموعه همان سناريو عقل جمعي است اما ديدگاه افراطي‌تر نسبت به نقش اقتصادي كامل بازار دارد.

- فعاليت‌هاي دولتي به يك دولت كوچك كاهش مي‌يابد و دولت دموكراتيك كشور جايگزين مداخله دولتي مستقيم مي‌شود.

- دولت كاملاً توليدكننده خدمات مستقيم اقتصادي حمل و نقل و ارتباطات است و توليد خدمات مثل تحصيل، بهداشت و درمان و بيمه را بخش خصوصي ارائه مي‌كند.

- در حوزه علم و تكنولوژي دولت دخالتي ندارد و از طريق كارگزاران اقتصادي خصوصي صورت مي‌پذيرد.

- شركت‌ها دراين بازارها از منطق جهاني سازي پيروي مي‌كنند و فراتر از كشور نظر مي‌كنند.

و............